تهیه تصاویر در دندانپزشکی: قسمت اول (کلیات)

تهیه تصاویر در دندانپزشکی: قسمت اول (کلیات)

چکیده:
دندانپزشکی یکی از شاخه های پزشکی می باشد که همیشه از فتوگرافی سود برده است. هدف اصلی از این کار، گردآوری اطلاعات تکمیلی برای پرونده بیماران است که می تواند شامل نمایش مراحل درمانی نیز باشد.

یک عکس می تواند، ارتباط بین دندانپزشک و لابراتوار را تسهیل نماید. در سالهای آتی، اهمیت کنترل کیفیت در دندانپزشکی، افزایش خواهد یافت و تصاویر فتوگرافی بهترین وسیله برای بررسی کیفیت درمانها می باشد؛ بنابراین خیلی غیر عادی به نظر می رسد که سخنرانی و یا مقاله ای در دندانپزشکی بدون تصویر ارائه گردد. دوربین و متعلقات آن باید در دسترس و کارکرد با آن آسان باشد. اگر چه انواع مختلفی از دوربین و ملحقات آن را می توان خریداری کرد و بلافاصله برای تهیه تصاویر کلوز- آپ مورد استفاده قرار داد، ولی باید توجه داشت که همه تولید کنندگان، دوربین های مناسب دندانپزشکی تولید نمی کنند و در بسیاری از موارد توصیه های فروشندگان صحیح نمی باشد. امید است مقاله حاضر بتواند راهنمای مناسبی در انتخاب و به کارگیری تجهیزات مناسب در کلینیک دندانپزشکی باشد. Abstract:
Dentistry has always benefited from photography as an adjunct tool in diagnosis treatment planning and presentations. The main reason for taking dental photographs is to provide documents and supplements for treatment. A photograph facilitates communication between dentists and laboratories. Quality control will become more important to dental practice in near future and photographs can be used by dentists as self-checking tools. Nowadays performing lectures or publications without presenting pictures is inconceivable. The camera system must be easy to use and accessories should be always available. Although a good variety of equipments are now available and can be used for close-up photography, the special requirements of dental clinical photography are not always provided by the manufacturers and dealers' recommendations are not always correct. This article tries to help the readers to find and use the most suitable equipments for their routine dental practice.