مقالات

A handle for facial casts

After making an impression of a large region of the face, one must pour the impression with dental stone or plaster to make a cast. The Journal of Prosthetic Dentistry, 2003.

تهیه تصاویر در دندانپزشکی قسمت چهارم (تهیة تصاویر از رادیوگرافی‌ها و اشیاء)

چکیده:
تهیه تصویر از اشیاء در دندانپزشکی خصوصیات ویژه‌ای دارد که آن را از عکاسی در حیطه‌های دیگر متمایز می‌کند. اشیاء در دندانپزشکی به علت سایز کوچک و همچنین سطوح براقشان از اشیاء دیگر متفاوت هستند، در نتیجه روشهای خاص و تکنیک‌های نوری ویژه‌ای جهت تهیة تصویر از آنها الزامی است،

تهیه تصاویر در دندانپزشکی: قسمت سوم (تهیة تصاویر رخ و نیم‌رخ)

چکیده:
تصاویر دندانپزشکی پرتره به طور وسیع در درمانهای ارتودنسی، جراحی ارتوگناتیک و پروتز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در صورتی که قرار باشد تصاویر استاندارد ثبت شوند، موقعیت بیمار باید براساس راهنمای مشخصی تنظیم گردد تا قابل تکرار باشد.

تهیه تصاویر در دندانپزشکی: قسمت دوم (تصاویر داخل دهانی)

چکیده:
برای تهیه عکس های داخل دهانی، علاوه بر دوربین و تجهیزات مربوط به آن وسائل کمکی شامل اشکال مختلف رترکتور و آینه ها نیز به کار می روند. استفاده از این وسائل همراه با دانش نحوه تهیه فتوگرافی داخل دهانی، شخص را قادر می سازد از مناطقی که در شرایط عادی تهیه تصویر از آن مشکل است،

Use of casting tape for support of an extraoral impression

This article describes a technique for using casting tape to support irreversible hydrocolloid material when making extraoral impressions to increase patient comfort, save time, and produce less tissue distortion. (J Prosthet Dent 2003;90:598-9.)

تهیه تصاویر در دندانپزشکی: قسمت اول (کلیات)

چکیده:
دندانپزشکی یکی از شاخه های پزشکی می باشد که همیشه از فتوگرافی سود برده است. هدف اصلی از این کار، گردآوری اطلاعات تکمیلی برای پرونده بیماران است که می تواند شامل نمایش مراحل درمانی نیز باشد.

مروری بر مقالات میکرولیکیج و روش های اندازه گیری آن

چکیده:
میکرولیکیج در رستوریشن ها مهمترین عامل در افزایش طول عمر آنها می باشد. میکرولیکیج می تواند سبب عود پوسیدگی، ایجاد شکستگیهای لبه مارجین و تغییر رنگ لبه ها و حساسیت دندانها شود. روشهای مختلفی جهت نشان دادن میکرولیکیج وجود دارد. مقاله حاضر حاصل بررسی مقالات موجود در مدلاین از سال 1967 تا 1999 میلادی می باشد که در داخل کشور قابل دسترس بود.

بررسی میزان حلالیت Modeling plastic در مجاورت اتانول و پلاستی سایزر

چکیده:
زمینه و هدف : علی رغم آنکه برای افزایش حجم پروتز در بیماران دارای دنچر از Modeling plastic(MP) در کنار ماده بهسازی بافتی استفاده می‌شود، اما در رابطه با ترکیب و واکنش متقابل (MP) و ماده بهسازی بافتی تحقیقهای گسترده‌ای انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تا ?ثیر دو جزء از ترکیبات ماده بهسازی بافتی روی ساختار و ترکیب شیمیایی (MP) می‌باشد.

بررسی اثر ترموسایکلینگ و نیروهای سایکلیک بر میزان ریزنشت ترمیمهای باند شونده

چکیده:
زمینه و هدف: ترمیمهای رزین باند چون از تخریب ناخواستة نسج سالم دندان جلوگیری می‌کنند، مورد توجه می‌باشند. موفقیت آنها به عوامل مختلفی از جمله سمان رزینی و آماده‌سازی سطح داخلی فریم بستگی دارد. در این بررسی مقایسه بین دو روش آماده‌سازی سطح فلز و سه نوع سمان رزینی از جهت حداقل ریزنشت جهت استفاده در کلینیک انجام می‌گیرد.

بررسی رادیوگرافیک اثر بارگذاری تدریجی بر روی تغییرات استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنت‌های تک واحدی خلف ماگزیلا

چکیده:
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه کلینیکی، بررسی تاثیر بارگذاری تدریجی بر ارتفاع استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنت‌های ماگزیلا، توسط تکنیک رادیوگرافی می‌باشد.

بررسی میزان gap و overhang در ناحیه finish line کوپینگ‌های تهیه شده با سه روش ریختگی با دو نوع آلیاژ در ایمپلنت‌های ITI

چکیده:
زمینه و هدف: یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت ایمپلنت‌های دندانی تطابق لبه‌ای casting و اباتمنت در ایمپلنت‌های سمان شونده می‌باشد. overhang و gap در مارجین ایمپلنت می‌تواند سبب لقی، تحلیل استخوان کرستال، peri-implantitis و از دست رفتن اسئواینتگریشن شود.

سمانهای رزینی و سیستمهای باندینگ

چکیده:
اصول پروتز با معرفی فنون و مواد جدید در حال تغییر است. سمان های رزینی مثال هایی از این تغییرات هستند که سبب محبوبیت سرامیک های باند شونده و پروتزهای ثابت رزین-باند شده اند.

مقایسه میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنت‌های Replace با دو روش Submerge و Non-submerge

چکیده:
زمینه و هدف: اگرچه امروزه درمان ایمپلنت به عنوان یک درمان معمول دندانپزشکی در سراسر جهان شناخته شده است اما به علت تحلیل استخوانی که در اطرف ایمپلنت‌ها رخ می‌دهد دست یابی به موفقیت همواره تضمین شده نیست. همچنین فاکتورهای متعددی بر میزان تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت‌ها مؤثر می‌باشند که از جمله آنها روش جراحی برای گذاشتن ایمپلنت می‌باشد.