دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال (Digital Dentistry) کاربرد وسیعی در درمانهای دندانپزشکی دارد. این تکنولوژی به معنای کاربرد کامپیوتر به جای استفاده از وسایل مکانیکال و دستی در مراحل ساخت روکشها و رستوریشنها

می باشد.  امروزه قسمتهای مختلفی از مراحل کار با پیشرفت تکنولوژی توسط این سیستم انجام می شود. این مراحل شامل موارد زیر می باشد:

دندان پزشکی دیجیتال - مراحل

1. اسکن کردن دندانها توسط اسکنر داخل دهانی به جای قالبگیریهای معمول انجام می شود. این روش مزایای زیادی دارد از جمله کنترل عفونت بالا، راحتی آن برای بیمار و دقت در ثبت جزئیات. 

دندان پزشکی دیجیتال

فيلم قالبگيري ديجيتال

 

2. در این سیستم طراحی روکش در کامپیوتر با تطابق بسیار بالا با دندانهای مجاور و دندانهای مقابل به خوبی انجام می گردد. 

سیستم طراحی روکش دندان

3. تراش روکش با دستگاه CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing) که علاوه بر افزایش دقت و کنترل عفونت بالا سبب افزایش سرعت در مراحل ساخت روکش می شود.

تراش روکش دندان

4. پس از تراش کامل و پالیش روکش مرحله رنگ آمیزی و گلیز انجام می گیرد.

دندانپزشکی دیجیتال

در این سیستم از مواد مختلفی به شکل بلوک استفاده می شود که البته هر کدام موارد مصرف خود را دارند. پس از انتخاب بلوک مناسب و قراردهی در دستگاه تراش، مشابه فرم نهائی طراحی شده در نرم افزار روکش تراش داده می شود.

دندانپزشکی دیجیتال

 طراحی ایمپلنت با استفاده از سیستم دیجیتال نیز انجام می گیرد.

دندانپزشکی دیجیتال