طرح لبخند

امروزه داشتن روابط خوب اساس موفقیت دانسته می شود. لبخند نقش اساسی در خلق سیمای زیبا و جذاب دارد که می تواند بنای ایجاد روابط خوب و موفق باشد. علاوه بر این لبخند حس اعتماد به نفسی را نشان می دهد که فرد را به انسان قابل اعتماد تبدیل می کند. زیبایی و جذابیت لبخند ، سرمایه بی بدیل انسان موفق است. انسانی که در ایجاد روابط تواناست و اعتماد دیگران را به خود جلب می نماید. 

دندانپزشکی - طرح لبخند

طراحی لبخند به ارزیابی موارد مختلفی بستگی دارد از جمله:

قرینگی لبها و اجزاء صورت
رابطه لبها با یکدیگر
رابطه دندانها با یکدیگر
تعداد دندانهایی که در لبخند دیده می شوند
دیده شدن (Gummy Smile) یا نشدن لثه ها در هنگام لبخند
رنگ لثه ها و سلامت آنها

دندانپزشکی - طرح لبخند

اصول مختلفی در طراحی لبخند مهم است از جمله میزان دیده شدن دندانها، زاویه قرار گیری دندانها، امبراژورهای بین دندانی، پاپی بین دندانی، خط هماهنگی لثه دندانهای مجاور، 

طرح لبخند

طرح لبخند

امروزه نرم افزارهای طراحی لبخند به منظور ارزیابی دقیق تر قبل از ساخت پروتزها کاربردهای وسیعی پیدا کرده است.

دندانپزشکی زیبایی - طرح لبخند